• Wij werken voor ú Makelaars & Taxateurs
  • Uw specialist in commercieel vastgoed
  • Uw specialist in commercieel vastgoed

TMI

Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI

Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI.
Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de TMI Academy.

De taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

TMI draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het Taxatie Management Systeem. Een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Hiermee zijn alle TMI taxaties uniform en onderling vergelijkbaar.