• Wij werken voor ú Makelaars & Taxateurs
  • Uw specialist in commercieel vastgoed
  • Uw specialist in commercieel vastgoed

NVM Business cijfers Q1-24

commercieel vastgoed eerste kwartaal 2024

Lees hier de laatste cijfers over de markt.


Winkelstraat-utrecht-rechthoek
  • Opname commercieel vastgoed op jaarbasis in alle segmenten toegenomen
  • Aanbod bedrijfsruimte noteert substantiële stijging van 12 procent
  • Commercieel vastgoed toont eerste tekenen van herstel en groeiend vertrouwen

Substantiële stijging opname in alle segmenten

De opname1 van commercieel vastgoed is in het eerste kwartaal van 2024 gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Vooral de kantorenmarkt kwam sterk uit de startblokken. De opname van kantoorruimte steeg met 44 procent in vergelijking met de eerste drie maanden van 2023, grotendeels vanwege een uitzonderlijk zwak eerste kwartaal in 2023. Een opvallende groei was te zien in opnames van metrages boven 5.000 m², maar de meeste activiteit concentreerde zich in kleinere metrages tussen 200 en 500 m². Het aantal transacties in dit segment steeg aanzienlijk (+15 procent). De vraag richt zich vooral op duurzame kantoorgebouwen met een goed energielabel, gelegen op goed bereikbare locaties nabij stations. De opname van bedrijfsruimte steeg met 24 procent. Vooral de opname van grotere panden vanaf 2.000 m² was hoog, met name van logistieke bedrijven. Ook de opname van winkelruimte zat in de lift (+16 procent), hoewel er een daling was ten opzichte van het voorgaande kwartaal in 2023 (-9 procent). Deze stijging wordt aangewakkerd door dalende huurprijzen en stabiele consumentenbestedingen, terwijl er nog steeds interesse is in winkels met een oppervlakte tot 200 m². Dat blijkt uit het rapport ‘Ontwikkelingen commercieel vastgoed Q1 2024’ van NVM Business. Dit is een analyse van de ontwikkelingen in de commerciële vastgoedsector op basis van koop- en huurtransacties en enquête-onderzoek onder NVM Business-leden.
Figuur In Persbericht

Opvallende stijging aanbod van alle typen commercieel vastgoed

Het aanbod van commercieel vastgoed is over de gehele linie gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Dit wordt volgens NVM Business deels veroorzaakt door verminderde economische activiteit en een toename van het aantal faillissementen. In de winkelmarkt (+10 procent) is bijvoorbeeld een duidelijke stijging te zien in het aanbod van grotere winkels die onder meer beschikbaar kwamen na faillissementen van winkelketens. Het aanbod van metrages tussen 200 en 500 m² en boven 1.000 m2 neemt al vier kwartalen op rij toe. Ook het aanbod van bedrijfsruimte (+12 procent) is substantieel gestegen. Er zijn relatief veel huurpanden beschikbaar, terwijl zoekers doorgaans de voorkeur geven aan kooppanden. Hierdoor blijven sommige panden langer in aanbod. Hoewel het aanbod van kantoorruimte voor het derde achtereenvolgende kwartaal is gestegen, is dit mede als gevolg van een terugval in nieuwbouw 8 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2023. Grote metrages vanaf 2.000 m² verdwijnen uit het aanbod, terwijl het aanbod van kleinschalige kantoorruimtes juist toeneemt. Deze toename kan deels worden verklaard doordat grote panden vaker worden gesplitst en in delen worden aangeboden.

Verbeterende vooruitzichten

Uit een enquête onder NVM-leden blijkt dat het sentiment om te beleggen nog overwegend negatief is, maar wel licht verbetert. Ook data van funda in business tonen een iets grotere interesse in vastgoedobjecten. “Wat opvalt, is de groeiende belangstelling voor winkelruimte. Dat is mogelijk een signaal dat de bereidheid van ondernemers om winkels in gebruik te nemen weer groeit. Hoewel het zoekverkeer naar kantoren nog relatief laag is, geeft de stijgende lijn ten aanzien van het voorgaande kwartaal hoop dat ook dit segment zich in de loop van het jaar verbetert", zegt Joost Dop, CEO van funda.De teruglopende economische bedrijvigheid heeft in het afgelopen jaar het sentiment op de commerciële vastgoedmarkt sterk beïnvloed. Zo was het door opeenvolgende renteverhogingen, stijgende financieringskosten en nieuwe wet- en regelgeving een moeilijk jaar voor beleggers. Hoewel nog niet geheel duidelijk is hoe de rente zich dit jaar gaat ontwikkelen, beginnen de eerste tekenen van herstel zich af te tekenen, vertelt Irene Flotman, voorzitter van NVM Business. “We zien dat het licht verbeterde sentiment dat in het voorgaande kwartaal zichtbaar werd, zich ook in de eerste drie maanden van 2024 heeft voortgezet. Zo neemt het aantal biedingen op grotere objecten toe en zien we meer activiteit onder beleggers. Verschillende investeerders anticiperen op de rentedaling die de Europese Centrale Bank naar verwachting vanaf juni zal doorvoeren. Zo zien we dat de interesse in bedrijfsruimte en logistieke panden toeneemt. In het logistieke segment is sprake van beperkte nieuwbouw. Hierdoor blijft de vraag op niveau en blijven huurprijzen stijgen, wat op termijn kan zorgen voor betere rendementen. Tegelijkertijd blijft de kantorenmarkt nog iets achter; in dit segment zien we nog een klein prijsverschil tussen vraag en aanbod. Daarnaast lijkt het einde van de afwaarderingen in zicht, waardoor de verhouding tussen boekwaarde en marktprijs stabiliseert. Deze optelsom van factoren kan erop wijzen dat het vertrouwen terugkeert en rendementen op termijn kunnen verbeteren.”1 Opname van vastgoed is de verhuur of verkoop van een beschikbaar pand/ruimte. Dit wordt uitgedrukt in het aantal vierkante meters (m²) dat wordt verhandeld in de transacties.