Winkelmarkt 2022

rapportage van de NVM

Een veelbewogen jaar leidt tot onzekere tijden voor retailers en beleggers in winkelvastgoed. Stijgende rentes, dalend consumentenvertrouwen en hoge inflatie zijn ongunstig voor de gehele economie en dus automatisch ook voor de winkelmarkt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet in veel branches nog wel stijgende omzetten, maar dit komt alleen door de prijsstijgingen van de producten. De volumes dalen echter. Niet alleen de fysieke winkels zien dit gebeuren, ook grote onlinewinkels merken dat consumenten minder geld uitgeven door inflatie en stijgende energieprijzen. Bol.com heeft daarom het besluit genomen om 300 arbeidsplaatsen te schrappen. De hoge jaarlijkse huurprijsindexering is een extra belasting voor het resultaat van de ondernemer. Verhuurders mogen conform de ROZ huurovereenkomst vaak de volledige CPI-index doorbelasten. Hoe je daar nu naar moet kijken, hebben we met verschillende eigenaren besproken.

Zo is er al gesproken over een oplossing door bij een hoge inflatie niet de hele inflatiecorrectie toe te passen, maar bijvoorbeeld de helft. Het andere deel wordt dan niet kwijtgescholden, maar voorlopig opgeschort. Het volgende jaar kan dan worden gekeken, hoe de situatie dan is. Uiteindelijk is het in ieders belang om tot een acceptabele overeenkomst te komen, waarbij wij als NVM Business-makelaars eigenaren en huurders van vakkundig advies kunnen voorzien. De winkelleegstand is over het algemeen nog beperkt. Hierbij zijn echter wel verschillen te zien tussen regio’s en de functie en omvang van een gebied. Gebieden met veel dagelijkse winkels presteren over het algemeen beter. Dat de leegstand nog beperkt is, is toe te schrijven aan invulling van leegstand met andere branches, zoals horeca en dienstverlening, of door herbestemming naar woningen. De komende tijd zal de druk op de winkelmarkt blijven bestaan. Marktinitiatieven vanuit vastgoedeigenaren en overheden en een actieve samenwerking tussen beide partijen helpen om gebieden toekomstbestendig te maken en leefbaar te houden.

Download het complete rapport van van de NVM via onze website. Meer vragen of advies nodig? Neem contact op met ons kantoor.

Contact formulier