• Wij werken voor ú Makelaars & Taxateurs
  • Uw specialist in commercieel vastgoed
  • Uw specialist in commercieel vastgoed

NVM Update commercieel vastgoed

Q4-2022 marktrapport

Samenvatting ontwikkelingen Q4 2022

De cijfers van NVM business uit het vierde kwartaal van 2022 geven aan dat zowel de gebruikersmarkt als de beleggingsmarkt voor commercieel vastgoed verzwakken.

Het aantal beschikbare objecten in aanbod van alle soorten commercieel vastgoed is toegenomen. De trend van dalend aanbod lijkt hierdoor ten einde. Vooral in de kleinere oppervlakteklassen zien we meer aanbod.

Aan de vraagzijde zien we ten opzichte van dezelfde periode in 2021 een dalend opnameniveau. Met name in de kantoren- en winkelmarkt worden gebruikers voorzichtiger.

Het positieve sentiment voor beleggingen neemt sterk af door de gestegen rente. Hoewel in de markt zichtbaar is dat prijzen dalen, voldoen vraagprijzen vaak niet aan de prijzen die beleggers bereid zijn te betalen. Hierdoor stagneert de markt.

De hard gestegen energieprijzen krijgen vat op de huisvestingsbeslissingen van bedrijven. Dat geldt vooral voor kleinere bedrijven voor wie de energierekening een relatief grote kostenpost is.

Gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden spelen de markt voor bedrijfsruimten en logistiek vastgoed blijvend parten. Een groot deel van het bedrijfsleven merkt nog weinig van economische stagnatie en vindt nauwelijks kansen in de bestaande voorraad. Dit heeft effect op de prijsvorming.

NVM-leden zien een duidelijke neerwaartse druk op huurprijzen. Dit uit zich vooral in de kantoren- en winkelmarkt. De hoge indexatie van huurprijzen zijn vooral voor winkeliers een bron van zorg.

Lees het uitgebreide rapport ook. Via de download is deze gratis te verkrijgen.

Meer informatie nodig over de marktontwikkelingen of een specifiek gebouw?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor via 085-0605055.

Contact formulier