• Wij werken voor ú Makelaars & Taxateurs
  • Uw specialist in commercieel vastgoed
  • Uw specialist in commercieel vastgoed

Nieuwe ROZ huurovereenkomst

model winkelruimte

De modelhuurovereenkomst winkelruimte is vernieuwd. Er is eind 2022 door de ROZ een nieuw model voor de huurovereenkomst winkelruimte vastgesteld. Dit model is op 23 januari jl. door de ROZ gepubliceerd en vanaf dat moment ook beschikbaar voor gebruik. Het model ziet toe op de verhuur van winkelruimte en andere bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW

In de aangepaste modelhuurovereenkomst zijn tekstuele aanpassingen gemaakt en bovendien nieuwe bepalingen opgenomen omtrent openingstijden, overheidsmaatregelen, duurzaamheid/green lease en de Omgevingswet. Tevens kan er gekozen worden voor extra bepalingen aangaande verbruik van energie en/of water, persoonsgegevens en elektronische ondertekening. Voorts is in de algemene bepalingen het ondermijningsartikel opgenomen. 

De nieuwe huurovereenkomst onderkent het belang van duurzaamheid en verduurzamingsmaatregelen. En biedt partijen dus de mogelijkheid tot het regelen van meer verduurzamingsafspraken. Hierop is ook het duurzaamheidsartikel verder uitgebreid met een extra bijlage in de vorm van een duurzaamheidsmatrix, waarin partijen nu kunnen aangeven welke verduurzamingsmaatregelen zij zijn overeengekomen. Ook het bepalen van de huurprijs biedt meer opties indien door partijen gewenst.


Er is nu als separate bepaling bij de huurovereenkomst een omzethuurbepaling geformuleerd die partijen kunnen gebruiken als zij een omzetafhankelijke huurprijs wensen te regelen. Zoals in eerdere modellen ook het geval was, kan een dergelijke omzethuurbepaling die afwijkt van het model onder artikel 17 (Bijzondere bepalingen) van de huurovereenkomst worden opgenomen. 

Heb je vragen over de (ver)huur van winkelruimte? Neem dan contact met ons op via het onderstaande antwoordformulier of bel 085-0605055.

Contact formulier